Wysokość premii termomodernizacyjnej – potwierdzona referencjami

Prawidłowo sporządzony audyt energetyczny jest podstawą do wypłaty premii termomodernizacyjnej.   Jej wysokość wynosi:

  • 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji
  • nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
  • nie więcej niż dwukrotna roczna oszczędność kosztów energii.

W przypadku gdy audyt nie zostanie zweryfikowany pozytywnie niestety nie ma możliwości uzyskania premii co może postawić inwestora w trudnej sytuacji – albo będzie spłacał większe odsetki od kredytu (ponieważ premia jest „zaliczana” od razu na spłatę kredytu) albo zrezygnuje z wykonania termomodernizacji.

Miło mi poinformować, że kolejny audyt energetyczny wykonany przez firmę Eko Audytor został zweryfikowany pozytywnie i aktualnie (koniec października 2012) kończą się już prace termomodernizacyjne.
Audyt dotyczył budynku wielorodzinnego znajdującego się w Koszęcinie (ok 50 km od Gliwic) o kubaturze 8788 m3   Zakres prac to docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz modernizacja kotłowni. Wynikająca z audytu i ostatecznie przyznana premia termomodernizacyjna to ok 40 000 zł – a więc dla niewielkiej wspólnoty mieszkaniowej kwota niebagatelna.