Wycena

Z uwagi na specyfikę zagadnienia każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. W sprawie wyceny proszę o kontakt pod nr 691-426-900.

Zapewniam, że odpowiem na każde pytanie i ustalona podczas rozmowy cena, warunki realizacji oraz płatności będą korzystne dla zleceniodawcy.

W wycenie pomocne będą odpowiedzi na następujące pytania:

W przypadku świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • Rodzaj budynku np. jednorodzinny, wielorodzinny, przemysłowy;
 • Typ budynku np. nowy/istniejący;
 • Lokalizacja – do oszacowania kosztów dojazdu – na Śląsku dojazd gratis;
 • Wyposażenie w dodatkowe instalacje np. klimatyzacji, wentylacji mechanicznej;
 • Dostepność dokumentacji projektowej.

W przypadku audytu energetycznego:

 • Rodzaj budynku np. jednorodzinny, wielorodzinny, przemysłowy;
 • Powierzchnia użytkowa, kubatura lub inne informacje pozwalające ocenić zakres prac obliczeniowych np. wymiary budynku;
 • Lokalizacja – do oszacowania kosztów dojazdu – na Śląsku dojazd gratis;
 • Dostepność dokumentacji projektowej;
 • Planowany zakres robót.

W przypadku szkoleń lub konsultacji:

 • Zakres zagadnień do poruszenia (audyt lub certyfikacja, teoria lub praktyka);
 • Miejsce realizacji szkolenia;
 • Ilość uczestników.