Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Ta oferta jest skierowana szczególnie dla architektów i projektantów, a także inwestorów zainteresowanych tym aby ich przyszły budynek był zaprojektowany optymalnie pod kątem zużycia energii.

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w projekcie budowlanym powinna się znaleźć tzw. projektowana charakterystyka energetyczna.

Jej obliczenia powinny być wykonane zgodnie z metodologią sporządzania świadectw energetycznych. Jednak pamiętać należy że projektowana charakterystyka nie jest świadectwem energetycznym (które sporządza się po zakończeniu inwestycji) lecz częścią projektu budowlanego. Dlatego też świadectwo może się różnić od charakterystyki np. jeżeli podczas budowy zostały dokonane zmiany.

W charakterystyce powinny się znajdować między innymi następujące informacje:

  • Właściwości cieplne przegród zewnętrznych: ścian pełnych, dachów, stropodachów, drzwi, przegród przezroczystych;
  • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami mającymi wpływ na właściwości cieplne oraz szczelność powietrzną budynku;
  • Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, chłodniczej;
  • Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
  • Dla budynków o powierzchni użytkowej większej od 1000 m2 analizę możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zatem to na projektancie spoczywa obowiązek takiego zaprojektowania obiektu, aby zgodnie z określonymi w Warunkach Technicznych wymaganiami zużycie energii było na racjonalnie niskim poziomie. Dzieląc się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa energooszczędnego mogę pomóc przygotować taką charakterystykę.