Termowizja

Termowizja pokazuje którędy ucieka ciepło

Termowizja pozwala zobaczyć to co normalnie jest niewidzialne, wykorzystując do tego specjalny sprzęt zwany kamerą termowizyjną. Kamera taka działa na zasadzie rejestrowania promieniowania emitowanego przez każdy obiekt i przedstawia go jako pole temperatur. Termogram wygląda podobnie jak fotografia, lecz wystarczy rzut oka aby wyodrębnić miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze. Na podstawie badania termowizyjnego, po dokonaniu analizy w specjalnych programach komputerowych można dokonać bezinwazyjnej diagnostyki budynku.

Badanie termowizyjne pozwala między innymi na:

  • Dokonanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku;
  • Wykrycie mostków cieplnych czyli miejsc w których występują nadmierne straty ciepła mogą to być np. tzw. wieńce, płyt stropowych i balkonowych, elementy konstrukcyjne – słupy;
  • Ocenę mocowania okien i drzwi, a także ocenę szczelności samej stolarki;
  • Kontrolę prac ociepleniowych np. sprawdzenie poprawności klejenia płyt izolacyjnych, montażu łączników mechanicznych. Sprawdzenie takie można wykonać nawet po położeniu wyprawy tynkarskiej;
  • Lokalizacje zawilgoconych miejsc i wykrywanie tzw. punktu rosy – miejsc potencjalnego występowania pleśni i grzybów;
  • Wykrywanie nieszczelności izolacji urządzeń technicznych np. kotłów, przewodów centralnego ogrzewania, rur z ciepłą wodą;
  • Kontrolę instalacji elektrycznej – wykrywanie miejsc przegrzewających się.

Badania termowizyjne wykonujemy zgodnie z normą PN–EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni. Po zakończonym badaniu i analizie komputerowej w ciągu kilku dni powstaje raport – z przykładowym raportem możesz się zapoznać tutaj:

[button link=”http://audyt-certyfikat-energetyczny.pl/wp-content/uploads/2011/10/Przykladowy_raport_termowizyjny.pdf” style=”download” color=”red” window=”yes”]Przykładowy raport termowizyjny[/button]

 

UWAGA!
Badania termowizyjne w celu oceny stanu ochrony cieplnej budynku wykonuje się w sezonie grzewczym, kiedy występuje przepływ ciepła z wewnątrz na zewnątrz budynku. Przeprowadza się je również przed wschodem lub pewien czas po zachodzie słońca, aby zminimalizować wpływ zakłóceń od promieniowania słonecznego. Dlatego też badania te powinny być umawiane z kilkunastodniowym wyprzedzeniem.