Sprawdzony audytor – kolejne referencje

Audyt energetyczny wykonywany zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji oraz remontów  jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej.  Osoba sporządzająca audyt nie musi posiadać żadnych uprawnień. Jedynym zabezpieczeniem jest proces weryfikacyjny audytu prowadzony przez przyznający premie Bank Gospodarstwa Krajowego.  Aby mieć pewność, że weryfikacja zostanie przeprowadzona pozytywnie,  warto więc wybrać audytora z doświadczeniem, który może wykazać, że na podstawie jego audytów inwestor zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne i otrzymał premię.

Informujemy, że kilka dni temu do działu referencje dodany został kolejny dokument potwierdzający należyte wykonanie zlecenia. Audyt ten dotyczył budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Klimczoka. Dużym utrudnieniem podczas sporządzania audytu były ograniczenia jakie zostały narzucone przez konserwatora zabytków, bowiem budynek pochodzi z początków XX wieku!