Termowizja

Termowizja pozwala zobaczyć to co normalnie jest niewidzialne, wykorzystując do tego specjalny sprzęt zwany kamerą termowizyjną. Kamera taka działa na zasadzie rejestrowania promieniowania emitowanego przez każdy obiekt i przedstawia go jako pole temperatur. Termogram wygląda podobnie jak fotografia, lecz wystarczy rzut oka aby wyodrębnić miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze. Na podstawie badania termowizyjnego, po dokonaniu analizy w specjalnych programach komputerowych można dokonać bezinwazyjnej diagnostyki budynku.

Badanie termowizyjne pozwala między innymi na:

  • Dokonanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku;
  • Wykrycie mostków cieplnych czyli miejsc w których występują nadmierne straty ciepła mogą to być np. tzw. wieńce, płyt stropowych i balkonowych, elementy konstrukcyjne – słupy;
  • Ocenę mocowania okien i drzwi, a także ocenę szczelności samej stolarki;
  • Kontrolę prac ociepleniowych np. sprawdzenie poprawności klejenia płyt izolacyjnych, montażu łączników mechanicznych. Sprawdzenie takie można wykonać nawet po położeniu wyprawy tynkarskiej;
  • Lokalizacje zawilgoconych miejsc i wykrywanie tzw. punktu rosy – miejsc potencjalnego występowania pleśni i grzybów;
  • Wykrywanie nieszczelności izolacji urządzeń technicznych np. kotłów, przewodów centralnego ogrzewania, rur z ciepłą wodą;
  • Kontrolę instalacji elektrycznej – wykrywanie miejsc przegrzewających się.

Badania termowizyjne wykonujemy zgodnie z normą PN–EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni. Po zakończonym badaniu i analizie komputerowej w ciągu kilku dni powstaje raport – z przykładowym raportem możesz się zapoznać tutaj:

[button link=”http://audyt-certyfikat-energetyczny.pl/files/2011/10/Przykladowy_raport_termowizyjny.pdf” style=”download” color=”red” window=”yes”]Przykładowy raport termowizyjny[/button]

 

UWAGA!
Badania termowizyjne w celu oceny stanu ochrony cieplnej budynku wykonuje się w sezonie grzewczym, kiedy występuje przepływ ciepła z wewnątrz na zewnątrz budynku. Przeprowadza się je również przed wschodem lub pewien czas po zachodzie słońca, aby zminimalizować wpływ zakłóceń od promieniowania słonecznego. Dlatego też badania te powinny być umawiane z kilkunastodniowym wyprzedzeniem.