Zapraszam na szkolenie w Pile

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Znane są już terminy kolejnego szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS przygotowującego do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Szkolenie odbywa się w Pile, w Wyższej Szkole Biznesu w terminach:

  • 22-23 października 2011
  • 29-30 października 2011
  • 5-6 listopada 2011

Firma Eko Audytor będzie prowadziła część związaną z metodologią sporządzania świadectw oraz z wykonywaniem świadectwa przy pomocy programu komputerowego BuildDesk Energy Audit.