Program „Czyste Powietrze”

Czy składając wniosek do programu „Czyste Powietrze” należy przedstawić również audyt energetyczny – to pytanie często zadają sobie inwestorzy pragnący skorzystać z tego dofinansowania.
Zgodnie z regulaminem programu sporządzenie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie który ma formę interaktywnego formularza PDF. We wniosku należy podać parametry planowanych działań termomodernizacyjnych w tym takie dane jak rodzaj materiału izolacyjnego jaki zostanie zastosowany np. na ścianach lub dachu, a także jego grubość.

Jednak w przypadku gdy wniosek jest sporządzany bez audytu to parametry przegród a zwłaszcza współczynnik przenikania ciepła są przyjmowane tylko i wyłącznie na podstawie podanego we wniosku roku oddania do użytkowania budynku.

Formularz również automatycznie podpowiada użytkownikowi grubości izolacji jakie należy zastosować. Bardzo często są to rozwiązania które nie są optymalne dla danego budynku np. z uwagi na to że w stanie istniejącym budynek jest częściowo zaizolowany. Wielokrotnie budynki były wykonywane tzw. metodą gospodarczą przy zastosowaniu różnych materiałów takich jak bloczki z betonu lekkiego, bloczki z betonu żużlowego, ściany z pustką powietrzną itp. Formularz natomiast zakłada domyślnie ściany ceglane nieizolowane i dla takiego rozwiązania dobiera izolację.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku gdy sporządzony zostanie audyt energetyczny. Wtedy po zaznaczeniu w formularzu odpowiedniej opcji do wniosku przepisuje się dane z audytu – a więc rozwiązania optymalne wyznaczone przez doradcę energetycznego uwzględniające realnie zastosowane w budynku rozwiązania materiałowo konstrukcyjne.

Jak to wygląda w praktyce dla budynku o zadeklarowanym roku budowy 1960:

  • bez audytu formularz podpowiada minimalną grubość izolacji 16,00 cm styropianu
  • na podstawie audytu gdzie stwierdzono że ściana wykonana jest z bloczków z żużlobetonu z pustką powietrzną optymalna grubość izolacji to 12 cm styropianu

Podobna sytuacja występuje dla dachu lub stropu poddasza, tu różnice pomiędzy tym co podpowiada formularz a danymi wyznaczonymi w audycie są jeszcze większe.

Sporządzając audyt energetyczny otrzymuje się również informację o tym jakie będą możliwe do uzyskania oszczędności energii i kosztów użytkowania budynku.

Audyt odpowiada też na bardzo ważne pytanie:  czy w przypadku gdy zmienia się nośnik energii a więc np kocioł węglowy na kocioł gazowy uzyskane w trakcie termomodernizacji oszczędności energii pokryją wzrost kosztów zakupu energii – bowiem gaz czy też olej są paliwami droższymi od powszechnie jeszcze stosowanego węgla.

Koszt wykonania audytu energetycznego do programu „Czyste Powietrze”
Zgodnie z regulaminem koszt kwalifikowany za sporządzenia audytu energetycznego to maksymalnie 1000,00 zł. brutto. Koszt kwalifikowany oznacza że jest on objęty dofinansowaniem.

Zamawiając audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze” w firmie Eko Audytor otrzymasz gwarancję że koszt wykonania nie przekroczy progu określonego regulaminem. Może też być niższy. Wycena audytu jest dokonywana na podstawie informacji o lokalizacji budynku, posiadanej dokumentacji i innych informacji o budynku.
Możliwe jest wykonanie audytu na terenie całego kraju.

Korzyści z posiadania audytu składanego razem z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze”:

  • realnie dobrane rozwiązania izolacji przegród (grubość i rodzaj materiału izolacyjnego)
  • oszacowanie oszczędności energii i kosztów
  • mniej problemów przy weryfikacji wniosku – wszystkie dane we wniosku są poparte profesjonalnymi obliczeniami wynikającymi z audytu
  • pomoc w wypełnieniu wniosku w zakresie technicznym

Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Podstawowe zasady programu „Czyste Powietrze”
Najważniejszym i koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” jest wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych różnego typu na nowe urządzenia spełniające wymogi tzw ekoprojektu a więc o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń.
W dalszej kolejności można otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne takie docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji a także montaż instalacji kolektorów fotowoltaicznych.

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie najlepiej składać elektronicznie za pomocą Portalu Beneficjenta do którego dostęp znajduje się na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska odpowiednich dla województwa gdzie znajduje się budynek. Można również wniosek taki w wersji papierowej wysłać lub złożyć w siedzibie danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub w Gminie która zawarła porozumienie na realizację programu.