Program „Czyste Powietrze”

Czy składając wniosek do programu „Czyste Powietrze” należy przedstawić również audyt energetyczny – to pytanie często zadają sobie inwestorzy pragnący skorzystać z tego dofinansowania.
Zgodnie z regulaminem programu sporządzenie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie który ma formę interaktywnego formularza PDF. We wniosku należy podać parametry planowanych działań termomodernizacyjnych w tym takie dane jak rodzaj materiału izolacyjnego jaki zostanie zastosowany np. na ścianach lub dachu, a także jego grubość.

Jednak w przypadku gdy wniosek jest sporządzany bez audytu to parametry przegród a zwłaszcza współczynnik przenikania ciepła są przyjmowane tylko i wyłącznie na podstawie podanego we wniosku roku oddania do użytkowania budynku.

Formularz również automatycznie podpowiada użytkownikowi grubości izolacji jakie należy zastosować. Bardzo często są to rozwiązania które nie są optymalne dla danego budynku np. z uwagi na to że w stanie istniejącym budynek jest częściowo zaizolowany. Wielokrotnie budynki były wykonywane tzw. metodą gospodarczą przy zastosowaniu różnych materiałów takich jak bloczki z betonu lekkiego, bloczki z betonu żużlowego, ściany z pustką powietrzną itp. Formularz natomiast zakłada domyślnie ściany ceglane nieizolowane i dla takiego rozwiązania dobiera izolację.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku gdy sporządzony zostanie audyt energetyczny. Wtedy po zaznaczeniu w formularzu odpowiedniej opcji do wniosku przepisuje się dane z audytu – a więc rozwiązania optymalne wyznaczone przez doradcę energetycznego uwzględniające realnie zastosowane w budynku rozwiązania materiałowo konstrukcyjne.

Jak to wygląda w praktyce dla budynku o zadeklarowanym roku budowy 1960:

 • bez audytu formularz podpowiada minimalną grubość izolacji 16,00 cm styropianu
 • na podstawie audytu gdzie stwierdzono że ściana wykonana jest z bloczków z żużlobetonu z pustką powietrzną optymalna grubość izolacji to 12 cm styropianu

Podobna sytuacja występuje dla dachu lub stropu poddasza, tu różnice pomiędzy tym co podpowiada formularz a danymi wyznaczonymi w audycie są jeszcze większe.

Sporządzając audyt energetyczny otrzymuje się również informację o tym jakie będą możliwe do uzyskania oszczędności energii i kosztów użytkowania budynku.

Audyt odpowiada też na bardzo ważne pytanie:  czy w przypadku gdy zmienia się nośnik energii a więc np kocioł węglowy na kocioł gazowy uzyskane w trakcie termomodernizacji oszczędności energii pokryją wzrost kosztów zakupu energii – bowiem gaz czy też olej są paliwami droższymi od powszechnie jeszcze stosowanego węgla.

Koszt wykonania audytu energetycznego do programu „Czyste Powietrze”
Zgodnie z regulaminem koszt kwalifikowany za sporządzenia audytu energetycznego to maksymalnie 1000,00 zł. brutto. Koszt kwalifikowany oznacza że jest on objęty dofinansowaniem.

Zamawiając audyt energetyczny do programu „Czyste Powietrze” w firmie Eko Audytor otrzymasz gwarancję że koszt wykonania nie przekroczy progu określonego regulaminem. Może też być niższy. Wycena audytu jest dokonywana na podstawie informacji o lokalizacji budynku, posiadanej dokumentacji i innych informacji o budynku.
Możliwe jest wykonanie audytu na terenie całego kraju.

Korzyści z posiadania audytu składanego razem z wnioskiem do programu „Czyste Powietrze”:

 • realnie dobrane rozwiązania izolacji przegród (grubość i rodzaj materiału izolacyjnego)
 • oszacowanie oszczędności energii i kosztów
 • mniej problemów przy weryfikacji wniosku – wszystkie dane we wniosku są poparte profesjonalnymi obliczeniami wynikającymi z audytu
 • pomoc w wypełnieniu wniosku w zakresie technicznym

Dla kogo przeznaczony jest program „Czyste Powietrze”
Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Podstawowe zasady programu „Czyste Powietrze”
Najważniejszym i koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze” jest wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych różnego typu na nowe urządzenia spełniające wymogi tzw ekoprojektu a więc o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń.
W dalszej kolejności można otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne takie docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji a także montaż instalacji kolektorów fotowoltaicznych.

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie najlepiej składać elektronicznie za pomocą Portalu Beneficjenta do którego dostęp znajduje się na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska odpowiednich dla województwa gdzie znajduje się budynek. Można również wniosek taki w wersji papierowej wysłać lub złożyć w siedzibie danego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska lub w Gminie która zawarła porozumienie na realizację programu.

Są pieniądze na premię termomodernizacyjną w 2014 roku! Wykonaj audyt energetyczny już teraz.

Na początku roku ukazała się ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. Bank Gospodarstwa Krajowego (który zarządza funduszem termomodernizacji i remontów z którego są wypłacane premie) posiada 60,7 miliona złotych wolnych środków które może przeznaczyć na wypłaty dofinansowania. Tym samym otwarta została ponownie możliwość składania wniosków kredytowych.  

Jednym z warunków uzyskania premii termomodernizacyjnej jest dołączenie do wniosku prawidłowo wykonanego audytu energetycznego, który musi zostać pozytywnie zweryfikowany.  Audyt energetyczny to opracowanie które określa co można zrobić, aby ograniczyć zużycie energii, określa również ile wyniosą oszczędności oraz jaka będzie wysokość premii termomodernizacyjnej. Podczas wyboru audytora nie warto kierować się tylko ceną (koszty audytu również można skredytować) ale jego doświadczeniem i posiadanymi referencjami – tak aby mieć pewność że procedura weryfikacji audytu będzie pozytywna.

Znane powiedzenie „Czas to pieniądz” w tym wypadku należy traktować dosłownie. Ponieważ kwota tylko 60,7 miliona jest niewielka (w kolejce czekają wnioski z 2013 roku) to w połowie roku może okazać się, że znów nie ma wolnych środków na wypłaty premii termomodernizacyjnych. 

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura wykonania audytu oraz w celu wyceny zapraszam do kontaktu.

audyt energetyczny z opcją aktualizacji – w związku z brakiem środków na premie termomodernizacyjne

We wpisie z 30.12.2012 informowałem o wysokości środków przeznaczonych na zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów w roku 2013.  Kilkanaście  dni temu na stronach internetowych BGK ukazał się komunikaty w tej sprawie.

Z informacji tej wynika, że:

 • Fundusz nie posiada aktualnie wolnych środków na wypłaty premii termomodernizacyjnych i remontowych
 • Zgodnie z planem finansowym Funduszu przewidziana z budżetu na rok 2013 kwota 20 milionów złotych zostanie w całości przeznaczona na wypłaty tzw premii kompensacyjnych
 • Banki kredytujące na razie wstrzymują przyjmowanie wniosków wraz z audytami.

W związku z tym powstaje pytanie – czy warto w tej sytuacji sporządzać audyt energetyczny lub remontowy. A jeżeli tak, to czy audyt taki ma jakiś termin ważności?
Ustawa termomodernizacyjna nie precyzuje takiego pojęcia jak data ważności audytu (w przeciwieństwie do świadectwa energetycznego). Jednak należy pamiętać o tym, że audyt podlega weryfikacji. Zatem informacje np dotyczące kosztów ogrzewania lub kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinny być aktualne.  O ile audyt jest sporządzany za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania to aktualizacja taka nie stanowi problemu.
Wykonanie audytu już teraz z ewentualną opcją aktualizacji pozwoli – w chwili gdy Fundusz znów uruchomi wypłaty premii – na szybsze przygotowanie wniosku kredytowego oraz przejście procedury weryfikacji –  a tym samym zapewnienie sobie środków finansowych.

Aby dowiedzieć się jakie są koszty wykonania audytu energetycznego i remontowego w opcji z aktualizacją skontaktuj się ze mną. 

Szkolenie z zakresu audytów energetycznych i remontowych

W dniach 25 i 26  luty 2013 planowane jest szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).   Większość szkolenia to część praktyczna, oparta na doświadczeniu trenera.

Audyty energetyczne są potrzebne nie tylko podczas ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Również starając się o dotacje z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymagany jest także taki dokument. Nawet mając zapewnione  środki finansowe warto wykonać audyt, aby mieć  pewność że termomodernizacja przyniesie jak największe oszczędności.

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/index.php?id=128

Audyt energetyczny i remontowy – szkolenie w Krakowie.

W dniach 15-16 listopad 2012 będę miał przyjemność prowadzić w Krakowie szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/

Audyty energetyczne i remontowe – szkolenie praktyczne w Krakowie

W dniach 23-25 kwietnia 2012 będę miał przyjemność prowadzić w Krakowie szkolenie dotyczące audytów energetycznych i remontowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką audytów energetycznych i remontowych. W programie duży nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia z wykonywania audytów (m.in. praca z specjalistycznym  oprogramowaniem BuildDesk), uczestnicy otrzymują szablon audytu, które w trakcie zajęć jest uzupełniany. Szkolenie skierowane jest m.in. do audytorów, architektów oraz inżynierów   budownictwa, energetyki i inżynierii środowiska, a także do zarządców nieruchomości,   pracowników   spółdzielni   mieszkaniowych,   pośredników   nieruchomości, developerów oraz przedstawiciele samorządów (z wydziałów inwestycji).

Szczegóły, zapisy, oraz program szkolenia pod adresem organizatora:
http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/index.php?id=128

 

Audyt energetyczny dla Wspólnoty Mieszkaniowej w 2012 roku

Początek roku to czas obowiązkowych zebrań członków Wspólnot Mieszkańców Nieruchomości. Czas na zwołanie takiego zebrania zarząd lub zarządca ma do końca marca. Jest to obowiązek wynikający z Ustawy o Własnościach Lokali. Podczas zebrania w szczególności należy:

 • uchwalić roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłaty na pokrycie kosztów zarządu
 • dokonać oceny pracy zarządu lub zarządcy
 • zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu

Oczywiście można też podczas takiego zebrania podjąć inne uchwały np dotyczące przystąpienia do termomodernizacji budynku. W tym celu można zaciągnąć kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Aby uzyskać taki kredyt należy obowiazkowo sporządzić audyt energetyczny w którym wyliczone zostaną oszczędności energii oraz wielość premii termomodernizacyjnej.

Przykładem tego, że warto starać się o premię termomodernizacyjną mogą być załączone poniżej zdjęcia. W wyniku ocieplenia ścian i stropodachu tego budynku widocznym efektem jest poprawa wyglądu elewacji, a wymiernym dla budżetu uzyskanie ok 30% oszczędności kosztów ogrzewania.

Jeżeli są państwo zainteresowani uzyskaniem oferty na wykonanie audytu i uzyskaniem premii teromodernizacyjnej jeszcze w 2012 roku proszę o kontakt. Możliwe jest również spotkanie z audytorem podczas zebrania wspólnoty.

 

Budynek przed termomodernizacją
Budynek przed termomodernizacją
Budynek po termomodernizacji
Budynek po termomodernizacji

 

Premia Termomodernizacyjna i Remontowa w 2012 r.

Środki finansowe przeznaczone na premie dla inwestorów pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz  otrzymuje  środki:
•    Przekazywane z budżetu państwa
•    Z odsetek z lokat bankowych założonych z wolnych środków Funduszu
•    Z wpływów z inwestycji w papiery wartościowe
Oprócz wypłat premii z Funduszu są również finansowane koszty weryfikacji audytów, a także koszty obsługi i promocji (reklamy) funduszu.
Zgodnie z Ustawą Budżetową na rok 2012 dotacja z budżetu wynosi 180 000 000 zł. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że środki te wyczerpią się przed końcem roku. Dlatego aby mieć pewność że w tym roku zostanie przeprowadzony cały proces inwestycyjny warto wykonać audyt energetyczny już teraz.