Audyt energetyczny – ile energii można zaoszczędzić?

Na stronie głównej w slajdach zaktualizowana została ilość energii jaką pomogłem zaoszczędzić za pomocą audytów energetycznych. Obecnie jest to 53 471 GJEnergia taka zawiera się np w ok 2130 tonach węgla lub ok 1 620 000 m3 gazu ziemnego!
Zaoszczędzona energia to różnica pomiędzy zapotrzebowanem na ciepło na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody dla stanu istniejącego i dla stanu po modernizacji wykazana w obliczeniach i przedstawiona między innymi w tzw. karcie audytu energetycznego.
Dla pojedynczego budynku ta wartość może wynosić kilkadziesiąt GJ (np dla budynku jednorodzinnego) lub kilka tysięcy GJ np dla dużego obiektu szpitalnego lub użyteczności publicznej.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są potencjalne możliwości ekonomiczne i techniczne w zakresie ograniczenia zużywanej energii skontaktuj się ze mną.