Audyt energetyczny i Ustawa o Efektywności Energetycznej

 W sekcji Podstawy Prawne można pobrać od dziś tekst Ustawy o Efektywności Energetycznej. Ustawa  obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2011 roku. Ustawa określa:

  • krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
  • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
  • zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
  • zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej

Szczególnie istotne są obowiązki jakie muszą w tym zakresie wypełnić jednostki sektora publicznego. Są one zobowiązane do zastosowania co najmniej dwóch z nastepujących środków poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z Ustawą środki te polegają na:

  • zawarciu umowy której przedmiotem jest realizacja i finansowanie  przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności  energetycznej
  • nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
  • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja
  • nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
  • sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 dla których jednostka budżetowa jest zarządcą

W ramach świadczonych usług sporządzałem wiele audytów  dla jednostek sektora publicznego.  Są one wymienione w dziale referencje. W celu uzyskania bliższych informacji w jaki sposób mogę pomóc wypełnić nałożone Ustawą o Efektywności Energetycznej obowiązki – np za pomocą wykonania audytu energetycznego – zapraszam do kontaktu.