Audyt energetyczny – aktualizacja listy referencyjnej

Rok 2011 to kolejne 40 audytów energetycznych i remontowych. Ciekawsze z budynków zostały dopisane do listy referencyjnej. Są to np: Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o powierzchni użytkowej 24224 m2 i kubaturze ponad 100 000 m3!, zabytkowa kamienica w Krakowie, a także budynek Inspektoratu ZUS w Pszczynie.

Jak widać z listy audyty energetyczne wykonywane w ramach działalności firmy EKO AUDYTOR obejmują nie tylko budynki mieszkalne, ale też rówież obiekty użyteczności publicznej.  A zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej sporządzenie takiego audytu dla budynków w zasobach jednostek sektora publicznego może być jednym z środków poprawy efektywności energetycznej.

Więcej na ten temat można przeczytać w poprzedniej informacji:
http://audyt-certyfikat-energetyczny.pl/audyt-energetyczny-i-ustawa-o-efektywnosci-energetycznej/