Uczestnik naszego szkolenia zdał egzamin państwowy – referencje dla EKO AUDYTOR

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej to wbrew pozorom temat bardzo złożony. Program szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego obejmuje tylko 56 godzin zajęć. Powinny być one zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008.  Zakres zagadnień poruszanych podczas szkolenia jest bardzo szeroki. Obejmuje takie problemy jak: przepisy prawne, ocenę stanu ochrony cieplnej budynku, ocenę systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemów klimatyzacji i wentylacji. Główną część szkolenia stanowi metodyka obliczeń związana z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej oraz obliczenia ręczne i przy pomocy programu komputerowego. Największą trudność podczas szkolenia sprawia ograniczony czas przeznaczony na poszczególne zagadnienia.  Dlatego ważne jest aby szkolenie w jak największym stopniu przekazywało wiadomości praktyczne oraz pomogło w zdaniu egzaminu.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości szkoleń prowadzonych przez firmę EKO AUDYTOR są kolejne referencje – tym razem udostępnione przez uczestniczkę jednego ze szkoleń.  Można się z nimi zapoznać w zakładce referencje.  Jest to pismo z pracowni projektowej EM Kwadrat ze Szczecina,  która uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w ramach dofinansowanego z EFS projektu Ekoenergia energią przedsiębiorstw. Projekt jest prowadzony w województwie zachodniopomorskim i przewidzianych jest jeszcze kilka edycji. 

 

 

Szkolenia

Od początku swojej działalności zajmuję się intensywnie dydaktyką i szkoleniami z zakresu audytu, certyfikacji energetycznej, a także obsługi programów komputerowych dedykowanych powyższym zagadnieniom.

Jestem licencjonowanym trenerem programów firmy BuildDesk: BuildDesk Energy Audit oraz BuildDesk Energy Certificate. Podczas prowadzonych szkoleń dzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w praktyce podczas sporządzania świadectw i audytów.

Licencja szkoleniowa BuildDesk

Jeżeli szukasz:

  • wykładowcy na studia podyplomowe
  • trenera na kurs audytu lub szkolenia dla osób chcących sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej
  • autora artykułów fachowych lub popularnonaukowych z zakresu efektywności energetycznej

lub jeżeli potrzebujesz indywidualnych konsultacji dotyczących sporządzania świadectw i audytów, albo chcesz zapoznać się z programami komputerowymi – skontaktuj się ze mną.

Doświadczenie szkoleniowe

Od lutego 2009

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Wydział Techniczny – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych

Ilość prowadzonych zajęć w semestrze: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń oraz 12 godzin seminarium dyplomowego. Program studiów zatwierdzony Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od września 2011

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i środowiska – Wykładowca przedmiotu „Audyt energetyczny budynków” na Studiach Podyplomowych dofinansowanych z EFS

Od stycznia 2009

W ramach szkoleń dla osób które chcą sporządzać świadectwa energetyczne (szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 21 stycznia 2008 r.) oraz dla osób z uprawnieniami budowlanymi prowadzę część zajęć związaną z metodologią obliczeń oraz z opracowywaniem świadectw za pomocą programu komputerowego BuildDesk Energy Certificate. Szkolenia te prowadzone są między innymi w dofinansowanym z EFS programie „Akademia Budownictwa” Do końca 2010 roku poprowadziłem w sumie 300 godzin szkoleń.

Od listopada 2009

W ramach cyklu „Zawód: Doradca Energetyczny” publikuję w dwumiesięczniku „Doradca Energetyczny” artykuły branżowe dotyczące audytów i certyfikatów energetycznych. Wystąpiłem z referatami na 3 konferencjach organizowanych przez to czasopismo.

Rok 2009, 2010 i 2011

W ramach szkoleń dla zarządców nieruchomości, architektów, spółdzielni mieszkaniowych organizowanych przez firmę Virtus z Krakowa prowadziłem tzw wykłady merytoryczne również z zakresu audytów i certyfikacji energetycznej.